"kulturminister" in WELT Nachrichten am 2019-03-13